top of page

NO.

299

เสริมกำลังใหม่

KEY

G#                             G#

1. เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์

       G#

เมื่อเรารอคอยพระองค์

      G#

เมื่อเรารอคอยพระองค์ (X2)


G# C#    G# C#   D#  Fm    D#

พระเจ้า ครอบครองชั่ว     นิ   รันดร์

G#  C#  G#    C#    D#  Fm    D#

ทรงเป็น ความหวัง    และ  เรี่ยว แรง


G#                                 C#

**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์

                               Fm  

ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์

                        C#              D#

คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า

G#                              C#

ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ

                          Fm  

ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน

                       C#    D#        G#

ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

+1
bottom of page