NO.

234

โอ ข้ารักพระเยซู

KEY

    F#              C#   D#m              Bbm  

1. โอ ข้ารักพระเยซู พระนามข้าขอเชิดชู

B                F#         G#m              C#

ผู้ได้พลีชีวิตมลาย เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท

F#                    C#   D#m             Bbm  

หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่ ข้าจะอยู่แห่งหนใด

B                     F#      G#m   C# F#

จึงขอมอบชีวิตกายใจ รับใช้พระองค์


         F#                   D#m  

1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      G#m                   C#

ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม

        F#                  D#m  

พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม

      G#m              C#

เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก


          F#                    D#m  

2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      G#m            C#

ถูกเขาตรึงที่กางเขน

       F#                 D#m  

จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา

G#m                         C#

ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ

-1