NO.

321

โอ ข้ารักพระเยซู

KEY

    G              D

* โอ ข้ารักพระเยซู

Em              Bm

พระนามข้าขอเชิดชู

C              G

ผู้ได้พลีชีวิตมลาย

     Am               D

เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท

G                   D

หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่

Em           Bm

ข้าจะอยู่แห่งหนใด

C                   G

จึงขอมอบชีวิตกายใจ

    Am D G

รับใช้พระองค์


         G                   Em

1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      Am                 D

ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม

        G               Em

พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม

      Am            D

เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก


          G                  Em

2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

    Am             D

ถูกเขาตรึงที่กางเขน

      G                 Em

จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา

Am                     D

ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ