top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            A          E             F#m    E  

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

D            E         C#m       F#

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

D         E                 C#m           F#

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Bm     E         D   E   A  

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

bottom of page