top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            Bb        F             Gm    F  

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

D#          F         Dm       G  

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

D#       F                 Dm           G  

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Cm     F         D# F   Bb

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

+1
bottom of page