top of page

NO.

447

คำตอบชีวิต

KEY

    G      Bm            Am  

1. สิ่งที่เธอได้เคยพบเจอ

G    Bm         Am  

กับเวลาที่เธอเสียไป

     Em                    G                 A  

ไม่มีอะไรทีเธอพอใจ สิ่งที่เธอต้องการ

C                 Bm            Am   D  

มีแต่เพียงคําถามที่ไม่เข้าใจ


G             Bm      Am  

2. อยากให้เธอมีวันที่ดี

G      Bm              Am  

ให้วันนี้เป็นวันของเธอ

Em                               G                A  

สิ่งที่เธอได้เคยสงสัย คําถามที่มีมากมาย

C                    Bm  

อยากให้เธอได้พบคําตอบ

     Am              D  

ให้เธอได้เป็นสุขใจ


                 G   Bm             Am      Bm  

***คําตอบชีวิต คือทางของพระเยซู

C                D              Bm   Em  

พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่

Am                         Bm  

เป็นทางที่มีความหวัง พระองค์จะเป็นกําลัง

Am                             D  

เป็นแรงพลังให้เธอก้าวไป

             G   Bm               Am      Bm  

คําตอบชีวิต   คือทางของพระเยซู

C               D             Bm   Em  

พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่

Am  

เพียงเธอได้เปิดดวงใจ

Bm  

เพียงเธอได้เริ1มต้นใหม่

Am                                         D  

ความรักความหวังและความสุขใจ

                  C  

จะเป็นของเธอ

bottom of page