top of page

NO.

447

คำตอบชีวิต

KEY

    G#    Cm            Bbm  

1. สิ่งที่เธอได้เคยพบเจอ

G#  Cm         Bbm  

กับเวลาที่เธอเสียไป

     Fm                    G#               Bb

ไม่มีอะไรทีเธอพอใจ สิ่งที่เธอต้องการ

C#               Cm            Bbm   D#

มีแต่เพียงคําถามที่ไม่เข้าใจ


G#           Cm      Bbm  

2. อยากให้เธอมีวันที่ดี

G#    Cm              Bbm  

ให้วันนี้เป็นวันของเธอ

Fm                               G#              Bb

สิ่งที่เธอได้เคยสงสัย คําถามที่มีมากมาย

C#                  Cm  

อยากให้เธอได้พบคําตอบ

     Bbm              D#

ให้เธอได้เป็นสุขใจ


                 G# Cm             Bbm      Cm  

***คําตอบชีวิต คือทางของพระเยซู

C#              D#            Cm   Fm  

พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่

Bbm                         Cm  

เป็นทางที่มีความหวัง พระองค์จะเป็นกําลัง

Bbm                             D#

เป็นแรงพลังให้เธอก้าวไป

             G# Cm               Bbm      Cm  

คําตอบชีวิต   คือทางของพระเยซู

C#             D#           Cm   Fm  

พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่

Bbm  

เพียงเธอได้เปิดดวงใจ

Cm  

เพียงเธอได้เริ1มต้นใหม่

Bbm                                         D#

ความรักความหวังและความสุขใจ

                  C#

จะเป็นของเธอ

+1
bottom of page