top of page

NO.

262

ชั่วนิรันดร์

KEY

           G  

1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา

         G  

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

       C  

พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง

        G  

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      D    C  

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


                G  

2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี

        G  

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

C  

ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่

         G  

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      D    C  

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


         G  

*** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ

    Em  

ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา

    D  

ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา

    C                            G  

ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์


           G  

3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป

         G  

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

             C  

โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป

         G  

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

     D    C  

เราร้อง สรรเสริญ (X2)

bottom of page