top of page

NO.

262

ชั่วนิรันดร์

KEY

           G#

1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา

         G#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

       C#

พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง

        G#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      D#  C#

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


                G#

2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี

        G#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

C#

ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่

         G#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      D#  C#

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


         G#

*** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ

    Fm  

ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา

    D#

ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา

    C#                          G#

ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์


           G#

3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป

         G#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

             C#

โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป

         G#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

     D#  C#

เราร้อง สรรเสริญ (X2)

+1
bottom of page