top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

KEY

E          B    C#m    A        E  

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า

       B            A  

เพื่อสัมผัสพระองค์

E       B     C#m     A       E  

ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ

        B           A  

ของพระผู้เมตตา

E       B       C#m        A           E  

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์

      B               A  

เพื่อชมความงดงาม

E       B          C#m          A        E  

ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์

    B          A  

ตลอดชั่วนิรันดร์


   B           E            B     C#m        A  

**เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข

E          A     B  

กับพระองค์ผู้เดียว

E      A        B  

ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน

A           B  

ข้าพบพระองค์

               E         B      C#m  

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ

          A         E        A         B  

 ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ

E     A        B  

ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า

A              B        E  

ข้าพบพระองค์พระเจ้า


 E            B      C#m    A       E  

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า

   B                   A  

ผู้ทรงความชอบธรรม

 E      B       C#m    A      E  

นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์

B               A  

อยู่กับพระองค์

bottom of page