top of page

NO.

030

ดวงใจของข้า

KEY

            D                                Bm  

1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์

              G              D               A  

ข้าเข้ามาได้ โดยพระคุณของพระองค์

    D                               Bm  

ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้

                  G  

ในอ้อมพระหัตถ์

           Em          A       D  

น้อมวันทาองค์ราชาของข้า


                 G                 A  

*ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

              F#m                    Bm  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

             G               A              D  

ในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ

                 G                A  

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

                 F#m                  Bm  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

                   G  

จากส่วนลึกของดวงใจ

       A                D  

ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ


            D                               Bm  

2.พระเยซูพรองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว

             G            D              A  

ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์

    D                         Bm  

ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า

                  G          Em          A     D  

ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้

bottom of page