top of page

NO.

030

ดวงใจของข้า

KEY

            D#                              Cm  

1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์

              G#            D#             Bb

ข้าเข้ามาได้ โดยพระคุณของพระองค์

    D#                             Cm  

ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้

                  G#

ในอ้อมพระหัตถ์

           Fm          Bb     D#

น้อมวันทาองค์ราชาของข้า


                 G#               Bb

*ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

              Gm                    Cm  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

             G#             Bb            D#

ในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ

                 G#              Bb

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

                 Gm                  Cm  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

                   G#

จากส่วนลึกของดวงใจ

       Bb              D#

ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ


            D#                             Cm  

2.พระเยซูพรองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว

             G#          D#            Bb

ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์

    D#                       Cm  

ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า

                  G#        Fm          Bb   D#

ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้

+1
bottom of page