top of page

NO.

039

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

KEY

          G               Bm     C        G  

1. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอ  พระเจ้า

C                      D              G  

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       C             D              G          Em  

*ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า

       C               D              G      G7  

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

C                         D  

ข้าจะทูลพระองค์ตราบ

       Bm             Em  

เท่าชีวิตของข้ามีอยู่

C                  D          G   

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

bottom of page