top of page

NO.

039

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

KEY

          G#             Cm     C#      G#

1. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอ  พระเจ้า

C#                    D#            G#

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       C#           D#            G#        Fm  

*ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า

       C#             D#            G#    G#7

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

C#                       D#

ข้าจะทูลพระองค์ตราบ

       Cm             Fm  

เท่าชีวิตของข้ามีอยู่

C#                D#        G# 

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

+1
bottom of page