top of page

NO.

284

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

KEY

        Em           Bm  

1. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

       C                          G  

ด้วยวิญญาณและความจริง

     Am       Em               B7  

ทุกสิ่งมอบถวาย  แด่พระองค์

     Em              Bm  

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 

    C                     G  

ข้าก้มกราบพระบาทา

      Am            C                   D7  

เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี


                  G            Bm  

* ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

     Em                 Bm  

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

       C                  D  

พระคุณอนันต์  ให้เราพากัน

     C             D7  

ชื่นชมในวันยินดี

               G             Bm  

ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

      Em               Bm  

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

    C                D7             Em  

ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี

bottom of page