NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

              C

1. จากวันวานที่ผ่านมา

         G

จดและจำในพระคุณ

Am                  Em

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     F            G

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     Em                 Am

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  F                        G

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


            C                      G

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

Am                Em

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        F           G

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       Em          Am

และหากมีใครที่หลงทาง

F           G           C

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     F            Em                F

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                G

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           C    Em         Am

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    Gm   C         F            Em

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

            Dm       G

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      C      Em              Am

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

Gm   C     F           Em

เราจะรักษาดังดวงใจ

            Dm          G       C

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


            C                     G

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

Am                 Em

จะเดินในทางพระองค์

F                    G

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      Em               Am

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

F                G                 C

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์