top of page

NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

                C#

1. จากวันวานที่ผ่านมา

           G#

จดและจำในพระคุณ

Bbm                    Fm  

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     F#            G#

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     Fm         Bbm  

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  F#                             G#

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


           C#                        G#

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

Bbm                  Fm  

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        F#           G#

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       Fm            Bbm  

และหากมีใครที่หลงทาง

F#         G#           C#

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     F#         Fm                    F#

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                   G#

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           C#  Fm           Bbm  

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    G#m     C#      F#            Fm  

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

             D#m        G#

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      C#    Fm                  Bbm  

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

G#m   C#   F#           Fm  

เราจะรักษาดังดวงใจ

             D#m             G#      C#

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


             C#                     G#

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

Bbm                     Fm  

จะเดินในทางพระองค์

F#                    G#

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      Fm                    Bbm  

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

F#                 G#                 C#

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์

+1
bottom of page