top of page

NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

                D  

1. จากวันวานที่ผ่านมา

           A  

จดและจำในพระคุณ

Bm                    F#m  

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     G              A  

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     F#m         Bm  

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  G                               A  

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


           D                          A  

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

Bm                  F#m  

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        G             A  

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       F#m            Bm  

และหากมีใครที่หลงทาง

G           A             D  

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     G           F#m                    G  

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                   A  

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           D    F#m           Bm  

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    Am     D        G              F#m  

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

             Em        A  

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      D      F#m                  Bm  

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

Am   D     G             F#m  

เราจะรักษาดังดวงใจ

             Em             A        D  

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


             D                       A  

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

Bm                     F#m  

จะเดินในทางพระองค์

G                      A  

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      F#m                    Bm  

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

G                   A                   D  

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์

+2
bottom of page