top of page

NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

                D#

1. จากวันวานที่ผ่านมา

           Bb

จดและจำในพระคุณ

Cm                    Gm  

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     G#            Bb

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     Gm         Cm  

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  G#                             Bb

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


           D#                        Bb

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

Cm                  Gm  

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        G#           Bb

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       Gm            Cm  

และหากมีใครที่หลงทาง

G#         Bb           D#

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     G#         Gm                    G#

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                   Bb

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           D#  Gm           Cm  

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    Bbm     D#      G#            Gm  

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

             Fm        Bb

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      D#    Gm                  Cm  

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

Bbm   D#   G#           Gm  

เราจะรักษาดังดวงใจ

             Fm             Bb      D#

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


             D#                     Bb

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

Cm                     Gm  

จะเดินในทางพระองค์

G#                    Bb

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      Gm                    Cm  

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

G#                 Bb                 D#

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์

+3
bottom of page