top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           D                 D  

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    G                      D           A  

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     D              G  

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      D            G          A      D  

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         D         A             G        D  

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       D         G         D       A  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      D       A             G            D  

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       D         G           A      D  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            D                         G  

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        D          G        D             A  

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        D                   G  

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       D         G            A     D  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         D                    G  

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    D     G     D     A  

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     D                        G  

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       D          G        A       D  

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            D                     G  

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     D       G             D         A  

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           D              G  

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     D          G            A        D  

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

bottom of page