top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           D#               D#

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    G#                    D#         Bb

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     D#            G#

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      D#          G#        Bb    D#

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         D#       Bb           G#      D#

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       D#       G#       D#     Bb

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      D#     Bb           G#          D#

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       D#       G#         Bb    D#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            D#                       G#

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        D#        G#      D#           Bb

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        D#                 G#

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       D#       G#          Bb   D#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         D#                  G#

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    D#   G#   D#   Bb

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     D#                      G#

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       D#        G#      Bb     D#

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            D#                   G#

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     D#     G#           D#       Bb

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           D#            G#

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     D#        G#          Bb      D#

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

+1
bottom of page