top of page

NO.

594

พระบัญญัติ

KEY

    G                                    Em    D  

1. พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า

  C                   Bm    Am  

พระบัญญัติอันดับแรกคือ

D       G      D          Em      D  

โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด

             C  

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

             D  

เป็นพระเจ้าองค์เดียว


            C                            Bm  

***พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า

   Am                  D            G  

ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน

       C  

ด้วยสุดจิตของท่าน

            Bm               Em  

ด้วยสุดความคิดของท่าน

        A                    D  

และด้วยสุดกำลังของท่าน


          G                                    Em    D  

2. ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ

    C                           Bm   Am  

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

D       G                D        Em      D  

ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่า

C          D          G  

พระบัญญัติเหล่านี้”

bottom of page