top of page

NO.

594

พระบัญญัติ

KEY

    G#                                  Fm    D#

1. พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า

  C#                 Cm    Bbm  

พระบัญญัติอันดับแรกคือ

D#     G#    D#        Fm      D#

โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด

             C#

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

             D#

เป็นพระเจ้าองค์เดียว


            C#                          Cm  

***พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า

   Bbm                  D#          G#

ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน

       C#

ด้วยสุดจิตของท่าน

            Cm               Fm  

ด้วยสุดความคิดของท่าน

        Bb                  D#

และด้วยสุดกำลังของท่าน


          G#                                  Fm    D#

2. ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ

    C#                         Cm   Bbm  

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

D#     G#              D#      Fm      D#

ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่า

C#        D#        G#

พระบัญญัติเหล่านี้”

+1
bottom of page