top of page

NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

KEY

C                                  Dm  

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

     G7                           C  

เรายกพระนามพระองค์บูชา

           C  

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

             Dm  

เหนือคำสรรเสริญ

         F            G7            C  

ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี


G7                 C    Em        F  

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

    Dm                   G      C  

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

G7                C     Em      F  

  สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

      Dm    G     C  

ทรงเป็นราชานิรันดร์

bottom of page