top of page

NO.

079

รักวิเศษ

KEY

                                    G  

1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า

                                    Em  

และอยากจะรักพระองค์มากกว่า

                                      C  

ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด

                        Bm    Em  

และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ

Am             D  

ขอได้รักพระองค์


                                    G  

2.โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า

                           Em  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  C  

ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

              Bm    Em  

แต่ความรักของพระเจ้า

Am     D      G  

นั้นมั่นคงยืนนาน


                  C       D           Bm   Em  

*เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น

               Am     D                   G  

มีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้น

                    C      D  

ขอทรงโปรดสอนหัวใจ

          Bm     Em  

ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร

Am                   D  

รักเหมือนดังพระองค์


                                  G  

3.เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า

                          Em  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  C  

ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

             Bm    Em  

แต่ความรักของพระเจ้า

Am     D      G  

นั้นมั่นคงยืนนาน


             C                     Bm   Em  

**ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น

Am   D       G  

รักแท้ในพระองค์

bottom of page