top of page

NO.

079

รักวิเศษ

KEY

                                    G#

1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า

                                    Fm  

และอยากจะรักพระองค์มากกว่า

                                      C#

ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด

                        Cm    Fm  

และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ

Bbm             D#

ขอได้รักพระองค์


                                    G#

2.โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า

                           Fm  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  C#

ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

              Cm    Fm  

แต่ความรักของพระเจ้า

Bbm     D#    G#

นั้นมั่นคงยืนนาน


                  C#     D#         Cm   Fm  

*เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น

               Bbm     D#                 G#

มีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้น

                    C#    D#

ขอทรงโปรดสอนหัวใจ

          Cm     Fm  

ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร

Bbm                   D#

รักเหมือนดังพระองค์


                                  G#

3.เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า

                          Fm  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  C#

ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

             Cm    Fm  

แต่ความรักของพระเจ้า

Bbm     D#    G#

นั้นมั่นคงยืนนาน


             C#                   Cm   Fm  

**ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น

Bbm   D#     G#

รักแท้ในพระองค์

+1
bottom of page