NO.

079

รักวิเศษ

KEY

                                    A  

1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า

                                    F#m  

และอยากจะรักพระองค์มากกว่า

                                      D  

ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด

                        C#m    F#m  

และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ

Bm             E  

ขอได้รักพระองค์


                                    A  

2.โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า

                           F#m  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  D  

ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

              C#m    F#m  

แต่ความรักของพระเจ้า

Bm     E      A  

นั้นมั่นคงยืนนาน


                  D       E           C#m   F#m  

*เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น

               Bm     E                   A  

มีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้น

                    D      E  

ขอทรงโปรดสอนหัวใจ

          C#m     F#m  

ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร

Bm                   E  

รักเหมือนดังพระองค์


                                  A  

3.เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า

                          F#m  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  D  

ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

             C#m    F#m  

แต่ความรักของพระเจ้า

Bm     E      A  

นั้นมั่นคงยืนนาน


             D                     C#m   F#m  

**ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น

Bm   E       A  

รักแท้ในพระองค์

+2