top of page

NO.

079

รักวิเศษ

KEY

                                    Bb

1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า

                                    Gm  

และอยากจะรักพระองค์มากกว่า

                                      D#

ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด

                        Dm    Gm  

และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ

Cm             F  

ขอได้รักพระองค์


                                    Bb

2.โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า

                           Gm  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  D#

ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

              Dm    Gm  

แต่ความรักของพระเจ้า

Cm     F      Bb

นั้นมั่นคงยืนนาน


                  D#     F           Dm   Gm  

*เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น

               Cm     F                   Bb

มีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้น

                    D#    F  

ขอทรงโปรดสอนหัวใจ

          Dm     Gm  

ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร

Cm                   F  

รักเหมือนดังพระองค์


                                  Bb

3.เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า

                          Gm  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  D#

ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

             Dm    Gm  

แต่ความรักของพระเจ้า

Cm     F      Bb

นั้นมั่นคงยืนนาน


             D#                   Dm   Gm  

**ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น

Cm   F       Bb

รักแท้ในพระองค์

+3
bottom of page