top of page

NO.

078

รักแท้

KEY

G                                                  C  

1. ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา

G                                C  

ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ

             Em                     D  

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

             Am                C          D  

ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา


G                                     C  

2. ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้ำตรม

G                                            C  

และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่

             Em                    D  

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

              Am          C  

ไม่ทาให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อ

         D            D7  

ตลอดเวลา  ด้วยรัก


                 G   D              Em  

**ความรักแท้     ที่ทรงยอมพลีพระชนม์

Dm        G7        C  

และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า

             G         Am                 D  

คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ

     G    D            Em  

ชีวิตนี้      ไม่ว่าอำนาจความตาย

Dm      G7          C  

หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด

           G   

ไม่อาจฝืนทำลาย

Am             D            G  

ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

bottom of page