top of page

NO.

078

รักแท้

KEY

G#                                                C#

1. ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา

G#                              C#

ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ

             Fm                     D#

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

             Bbm                C#        D#

ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา


G#                                   C#

2. ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้ำตรม

G#                                          C#

และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่

             Fm                    D#

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

              Bbm          C#

ไม่ทาให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อ

         D#          D#7

ตลอดเวลา  ด้วยรัก


                 G# D#            Fm  

**ความรักแท้     ที่ทรงยอมพลีพระชนม์

D#m        G#7      C#

และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า

             G#       Bbm                 D#

คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ

     G#  D#          Fm  

ชีวิตนี้      ไม่ว่าอำนาจความตาย

D#m      G#7        C#

หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด

           G# 

ไม่อาจฝืนทำลาย

Bbm             D#          G#

ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

+1
bottom of page