NO.

88

สิ่งเดียว

KEY

Intro: A/ F#m/ D/ Bm E/

     A                         C#m

1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า

    F#m                  C#m

ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์

    D                       C#m    F#m

ตลอดวันและคืน แห่งชีวิต ของ ข้า

    Bm                           E

เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์


     A                       C#m

2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก

       F#m                C#m

โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา

        D

ความสัตย์ซื่อพระองค์

           C#m  F#m

เป็นความหวังของข้า

    Bm        E          A       E

ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์


             A

***ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์

      C#m

แห่งพระนิเวศน์พระองค์

       Bm

ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์

    D    E

ในรัก ที่มั่นคง

      A

ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล

     C#m    F#m

เมื่อข้าเสาะแสวงหา

     D             C#m

ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า

   Bm          E              A

สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว


Midtro: A/ F#m/ D/ Bm E/


D

**และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

C#m

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Bm                       

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

     F#m    C#m

เสาะหาและเฝ้าคอย

D

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

C#m

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Bm

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

     D         E     A

เสาะหาและเฝ้าคอย