top of page

NO.

088

สิ่งเดียว

KEY

Intro: Bb/ Gm  / D#/ Cm   F  /

    Bb                            Dm  

1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า

    Gm                           Dm  

ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์

    D#                          Dm      Gm  

ตลอดวันและคืน แห่งชีวิต ของ ข้า

      Cm                             F  

เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์


     Bb                          Dm  

2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก

       Gm                       Dm  

โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา

          D#

ความสัตย์ซื่อพระองค์

              Dm    Gm  

เป็นความหวังของข้า

    Cm        F           Bb       F  

ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์


             Bb

***ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์

       Dm  

แห่งพระนิเวศน์พระองค์

         Cm  

ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์

    D#    F  

ในรัก ที่มั่นคง

      Bb

ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล

      Dm         Gm  

เมื่อข้าเสาะแสวงหา

     D#                Dm  

ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า

   Cm            F                Bb

สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว

Midtro: Bb/ Gm  / D#/ Cm   F  /

D#

**และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Dm  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Cm                         

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

       Gm      Dm  

เสาะหาและเฝ้าคอย

D#

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Dm  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Cm  

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

        D#     F         Bb

เสาะหาและเฝ้าคอย

+1
bottom of page