top of page

NO.

100

อยู่ในรักของพระเยซู

KEY

G                      C  

1. องค์พระเยซูคริสต์

    D                  G  

ข้ารักเทิดทูนพระองค์

                        C  

ความรักของพระองค์

    D                G  

ไม่มีผู้ใดเปรียบได้

                         C           D  

ความรักเหนือทุกสิ่ง  ที่โลกมี

         Bm                        Em  

ทรงพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปข้า

      Am                    C  

ขอถวายชีวิตและติดตาม

                       D  

พระองค์เพียงผู้เดียว


                      C                 D  

*ดื่มด่ำในความรักของพระเยซู

                      Bm             Em  

อุ้มชูด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่

                   Am         D                  G  

อิ่มใจในพระคุณที่พระองค์ประทานแก่ข้า

                    Am                      D  

เติมใจให้เต็มล้น ด้วยรักของพระองค์

                  Bm                Em  

ความรักที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

                    Am           D                G  

พึ่งพิงในพระองค์   อยู่ในรักของพระเยซู

bottom of page