top of page

NO.

100

อยู่ในรักของพระเยซู

KEY

G#                    C#

1. องค์พระเยซูคริสต์

    D#                G#

ข้ารักเทิดทูนพระองค์

                        C#

ความรักของพระองค์

    D#              G#

ไม่มีผู้ใดเปรียบได้

                         C#         D#

ความรักเหนือทุกสิ่ง  ที่โลกมี

         Cm                        Fm  

ทรงพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปข้า

      Bbm                    C#

ขอถวายชีวิตและติดตาม

                       D#

พระองค์เพียงผู้เดียว


                      C#               D#

*ดื่มด่ำในความรักของพระเยซู

                      Cm             Fm  

อุ้มชูด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่

                   Bbm         D#                G#

อิ่มใจในพระคุณที่พระองค์ประทานแก่ข้า

                    Bbm                      D#

เติมใจให้เต็มล้น ด้วยรักของพระองค์

                  Cm                Fm  

ความรักที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

                    Bbm           D#              G#

พึ่งพิงในพระองค์   อยู่ในรักของพระเยซู

+1
bottom of page