top of page

NO.

100

อยู่ในรักของพระเยซู

KEY

A                      D  

1. องค์พระเยซูคริสต์

    E                  A  

ข้ารักเทิดทูนพระองค์

                        D  

ความรักของพระองค์

    E                A  

ไม่มีผู้ใดเปรียบได้

                         D           E  

ความรักเหนือทุกสิ่ง  ที่โลกมี

         C#m                        F#m  

ทรงพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปข้า

      Bm                    D  

ขอถวายชีวิตและติดตาม

                       E  

พระองค์เพียงผู้เดียว


                      D                 E  

*ดื่มด่ำในความรักของพระเยซู

                      C#m             F#m  

อุ้มชูด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่

                   Bm         E                  A  

อิ่มใจในพระคุณที่พระองค์ประทานแก่ข้า

                    Bm                      E  

เติมใจให้เต็มล้น ด้วยรักของพระองค์

                  C#m                F#m  

ความรักที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

                    Bm           E                A  

พึ่งพิงในพระองค์   อยู่ในรักของพระเยซู

+2
bottom of page