NO.

306

เชิญมาเยินยอพระนาม

KEY

     G          Em

1. มาเชิญทุกคนมา

           F        C

ปรบมือและร้องเพลง

G                 Em

เยินยอนามพระผู้ทรง

            F      C

เป็นองค์จอมราชา


                 Em       C

 * เพราะพระองค์ ทรง มี

       Em               C

ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่

               Em

ทรงครอบครอง

                 C       D7

และทรงอยู่เหนือโลกา


                G   Em    F         C

** ร้องฮาเลลูยา สรรเสริญพระนาม

              G     Em          F     C

ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา

           G

ร้องฮาเลลูยา


     G         Em

2. องค์พระเยซูทรง

        F        C

เป็นชีวิต ของเรา

G                Em

ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ

          F     C

และวางใจ นิรันดร์