top of page

NO.

306

เชิญมาเยินยอพระนาม

KEY

     G#          Fm  

1. มาเชิญทุกคนมา

             F#        C#

ปรบมือและร้องเพลง

G#                   Fm  

เยินยอนามพระผู้ทรง

             F#     C#

เป็นองค์จอมราชา


                   Fm       C#

 * เพราะพระองค์ ทรงมี

       Fm                 C#

ชัยชนะและทรงยิ่งใหญ่

               Fm                     C#     D#7

ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา


                G#   Fm      F#         C#

** ร้องฮาเลลูยา    สรรเสริญพระนาม

                G#     Fm           F#     C#

ถวายเพลงบทใหม่    แด่องค์จอมราชา

             G#

ร้องฮาเลลูยา


     G#         Fm  

2. องค์พระเยซูทรง

        F#       C#

เป็นชีวิต ของเรา

G#                Fm  

ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ

          F#     C#

และวางใจ นิรันดร์

+1
bottom of page