top of page

NO.

046

เปี่ยมรัก

KEY

            Em                 C  

1. เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ

        D                  Em  

ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา

     Em                        C  

บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู

      D             Em  

ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด


           C      D       Bm      Em  

**นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ

         C    D          G    B  

พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา

            C                D         Bm   Em  

เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง

               C        D               Em  

แห่งความรัก พระคุณและเมตตา


        Em                   C  

2. ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา

   D                  Em  

ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง

    Em                     C  

ตะวันเริ่มทอแสงประกายแห่งความหวัง

    D               Em  

ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

bottom of page