top of page

NO.

046

เปี่ยมรัก

KEY

            Fm                 C#

1. เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ

        D#                Fm  

ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา

     Fm                        C#

บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู

      D#           Fm  

ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด


           C#    D#     Cm      Fm  

**นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ

         C#  D#        G#  C  

พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา

            C#              D#       Cm   Fm  

เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง

               C#      D#             Fm  

แห่งความรัก พระคุณและเมตตา


        Fm                   C#

2. ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา

   D#                Fm  

ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง

    Fm                     C#

ตะวันเริ่มทอแสงประกายแห่งความหวัง

    D#             Fm  

ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

+1
bottom of page