NO.

273

เมื่อทรงสัมผัสฉัน

KEY

                      D      F#m Bm

1. เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว

                 Em

เมื่อทรงสัมผัสฉัน

                            A

เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ

                   D    F#m  Bm

เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า

                  Em

ฉันต้องการจะกล่าว

       A                  D   D7

เรื่องราวความจริงในใจ


                    G

***โปรดเจิมใจฉัน

     A                   D         Bm

ให้ร้อนด้วยองค์พระวิญญาณ

               Em     A            D

โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเมื่อนมัสการ

             G     A            F#m Bm

ให้เป็นใจรักเร่าร้อน จะประกาศพระนาม

            Em       A             D

พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจให้เต็ม