top of page

NO.

273

เมื่อทรงสัมผัสฉัน

KEY

                          D#   Gm   Cm  

1. เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว

                 Fm  

เมื่อทรงสัมผัสฉัน

                            Bb

เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ

                     D#    Gm    Cm  

เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า

                       Fm  

ฉันต้องการจะกล่าว

       Bb                  D#   D#7

เรื่องราวความจริงในใจ


                       G#

***โปรดเจิมใจฉัน

     Bb                     D#         Cm  

ให้ร้อนด้วยองค์พระวิญญาณ

                 Fm     Bb            D#

โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเมื่อนมัสการ

              G#     Bb            Gm       Cm  

ให้เป็นใจรักเร่าร้อน จะประกาศพระนาม

            Fm            Bb         D#

พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจให้เต็ม

+1
bottom of page