top of page

NO.

467

เมื่อเราเป็นหนึ่ง

KEY

      D                  Em             G  

1. เหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน

D                      Em                G  

เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

A                               Bm  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Em                   D  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

G                      A  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


    D                  Em              G  

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

D               Em          G  

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

A                                     Bm  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกัน

Em             D        G                 A  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


               D   Bm             Em  

**เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             A       G         F#m  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Bm          Em           A  

หลังไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            D    Bm           Em  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             A          G        F#m      Bm  

เพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไป

    Em    F#m       A            D  

ให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเรา

(เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย)

(ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์)

bottom of page