top of page

NO.

467

เมื่อเราเป็นหนึ่ง

KEY

      D#                Fm             G#

1. เหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน

D#                    Fm                G#

เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

Bb                             Cm  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Fm                   D#

พระองค์เติมให้เต็มล้น

G#                    Bb

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


    D#                Fm              G#

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

D#             Fm          G#

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

Bb                                   Cm  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกัน

Fm             D#      G#               Bb

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


               D# Cm             Fm  

**เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             Bb     G#       Gm  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Cm          Fm           Bb

หลังไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            D#  Cm           Fm  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             Bb        G#      Gm      Cm  

เพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไป

    Fm    Gm       Bb          D#

ให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเรา

(เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย)

(ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์)

+1
bottom of page