top of page

NO.

584

เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

KEY

     C                              Am  

1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา

F                          G        C  

เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา

F                 G        Em               Am  

เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา

Dm                     G  

มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา


    C                            Am  

2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ

F                  G      C  

เราเป็นความหวังกำลังใจ

F                G    Em           Am  

เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง

F                      G        C  

ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ


    Am         Em  

**เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

F                 G    C  

จงวางใจในเราเสมอ

Am          Em  

เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

F                  G  

จงอยู่ในอ้อมแขนเรา

F                 G  

จงอยู่ในพระทัยเรา

F                G        C  

จงอยู่ในรักของเราเสมอไป

bottom of page