top of page

NO.

584

เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

KEY

     C#                            Bbm  

1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา

F#                        G#      C#

เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา

F#               G#      Fm               Bbm  

เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา

D#m                     G#

มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา


    C#                          Bbm  

2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ

F#                G#    C#

เราเป็นความหวังกำลังใจ

F#              G#  Fm           Bbm  

เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง

F#                    G#      C#

ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ


    Bbm         Fm  

**เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

F#               G#  C#

จงวางใจในเราเสมอ

Bbm          Fm  

เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

F#                G#

จงอยู่ในอ้อมแขนเรา

F#               G#

จงอยู่ในพระทัยเรา

F#              G#      C#

จงอยู่ในรักของเราเสมอไป

+1
bottom of page