top of page

NO.

375

เราทั้งสามเป็นโหราจารย์

KEY

     Em               B     Em  

1. เราทั้งสามเป็นโหราจารย์

Em                  B         Em  

บรรณาการนำจากแดนไกล

Em    D       G  

ผ่านภูเขาลำธารน้ำไหล

  Am   B       Em  

ดาราวิไลนำทาง


  D   G                 C          G  

*โอ้ดาวประหลาดดาวอัศจรรย์

              C        G  

นำครรไลสู่พระกุมาร

Em   D          C      D  

ในโลกามืดมัวชั่วสามานย์

G                 C       G  

ขอสว่างประทานลงมา


     Em               B       Em  

2. เบธเลเฮมพระเจ้าบังเกิด

Em              B      Em  

เราได้นำทองคำดีเลิศ

Em        D    G  

มากราบทูลถวายประองค์

    Am        B      Em  

ขอทรงอวยพรเราเถิด


     Em               B      Em  

3.กำยานมีกลิ่นหอมวิเศษ

Em           B                Em  

ซึ่งเป็นของจากต่างประเทศ

Em     D        G  

เราคุกเข่าสรรเสริญกราบไหว้

    Am   B      Em  

พระองค์ผู้ทรงปกเกศ


     Em               B     Em  

4.มดยอบของขมเป็นเครื่องหอม

Em           B                  Em  

เราถวายแด่พระกุมาร

Em    D       G  

ซึ่งผู้หญิงได้นำมาถวาย

    Am   B     Em  

ห่อพระกายพระภูบาล


     Em               B     Em  

5.เหล่ามนุษย์จงยินดีครัน

Em           B                Em  

ในการสมภพองค์ทรงธรรม

Em    D         G  

นำจิตใจเป็นของถวาย

    Am   B     Em  

ร้องสาธุการพร้อมกัน

bottom of page