top of page

NO.

375

เราทั้งสามเป็นโหราจารย์

KEY

     Fm               C     Fm  

1. เราทั้งสามเป็นโหราจารย์

Fm                  C         Fm  

บรรณาการนำจากแดนไกล

Fm    D#     G#

ผ่านภูเขาลำธารน้ำไหล

  Bbm   C       Fm  

ดาราวิไลนำทาง


  D# G#               C#        G#

*โอ้ดาวประหลาดดาวอัศจรรย์

              C#      G#

นำครรไลสู่พระกุมาร

Fm   D#        C#    D#

ในโลกามืดมัวชั่วสามานย์

G#               C#     G#

ขอสว่างประทานลงมา


     Fm               C       Fm  

2. เบธเลเฮมพระเจ้าบังเกิด

Fm              C      Fm  

เราได้นำทองคำดีเลิศ

Fm        D#  G#

มากราบทูลถวายประองค์

    Bbm        C      Fm  

ขอทรงอวยพรเราเถิด


     Fm               C      Fm  

3.กำยานมีกลิ่นหอมวิเศษ

Fm           C                Fm  

ซึ่งเป็นของจากต่างประเทศ

Fm     D#      G#

เราคุกเข่าสรรเสริญกราบไหว้

    Bbm   C      Fm  

พระองค์ผู้ทรงปกเกศ


     Fm               C     Fm  

4.มดยอบของขมเป็นเครื่องหอม

Fm           C                  Fm  

เราถวายแด่พระกุมาร

Fm    D#     G#

ซึ่งผู้หญิงได้นำมาถวาย

    Bbm   C     Fm  

ห่อพระกายพระภูบาล


     Fm               C     Fm  

5.เหล่ามนุษย์จงยินดีครัน

Fm           C                Fm  

ในการสมภพองค์ทรงธรรม

Fm    D#       G#

นำจิตใจเป็นของถวาย

    Bbm   C     Fm  

ร้องสาธุการพร้อมกัน

+1
bottom of page