NO.

83

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

KEY

               C            F        C

1. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

           C           Am      Dm G7

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์

           C      C7         F

วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ

           C            G7       C

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์


             C            F       C

2. ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด

           C          Am    Dm G7

เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า

        C     C7            F       Dm

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้

           C            G7      C

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์