top of page

NO.

083

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

KEY

                 C#            F#        C#

1. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

             C#           Bbm        D#m   G#7

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์

               C#   C#7         F#

วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ

            C#            G#7       C#

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์


             C#             F#       C#

2. ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด

            C#            Bbm    D#m   G#7

เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า

          C#   C#7           F#          D#m  

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้

             C#            G#7      C#

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

+1
bottom of page