top of page

NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    D                       F#m        Fm  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

Em       A                D      A  

นี่คือเวลาของพระองค์

D                                   F#m     Bm  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

Em              A          D      A  

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     D                     F#m      Fm  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

Em               A                D       A  

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

D                         F#m       Bm  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

Em                  A               D  

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       G                   D  

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

Em             A                    D  

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

G                         F#m           Bm  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

Em       A               D  

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

bottom of page